AlsLUG.dk

Alssund Linux Brugergruppe

Kalender
Medlemskab / Bliv medlem
Projketer
Door-PI
Router fra bunder
Bootserver
Vores netværk
Vores lokale
TTN Sønderborg
TTN - beacons
Om AlsLUG
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
Bakkensbro infoskærme
Cookies og privatliv

Opsætning af linux-router fra bunden

Basis maskine

Vores nye router/server er en "tilfældig" doneret pc. I vores tilfælde har den god plads til en masse harddisks, da den senere skal udvides til at bruges som netboot-server, hvilket kræver en masse disk-plads.

Maskinen er blevet installeret med en standard 18.04 ubuntu-server. Eller rettere via et ubuntu-mini image serveret fra vores gamle boot-server.

Resten bliver manuelt bliver lagt ovenpå.

Netplan: Opsætning af dit network-layout

Generel opsætning

Du har som udgangspunkt brug for to ethernet-interfaces. Et til WAN (forbindelsen til verden udenfor) og et til LAN (som er det lokale net)

Vores opsætning

Vi har et lidt mere (komplekst setup)[network.md], Se mere (her)[network.md]. Men det har grundlæggende ikke så meget med opsætningen af routeren at gøre, når selve netværket på forhånd er sat korrekt op.

Vores LAN-side er 192.168.201.1/24, og WAN-adresse(r) henter vi DHCP

DHCP-server

Først er der brug for en DHCP-server, så den skal installeres:

sudo apt-get install isc-dhcp-server

... og konfigureres:

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Vors konfiguration er følgende: Husk at ændre adresserne på LAN-netværket og DNS til dine opsætninger.

ddns-update-style none;
option domain-name "lokale.alslug.dk";
option domain-name-servers 127.0.1.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;
subnet 192.168.201.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.201.2 192.168.201.254;
    option routers 192.168.201.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.201.255;
    option domain-name-servers 4.2.2.2;

    filename "pxelinux.0";
    next-server 192.168.201.4;
}

DHCP-serveren startes med:

sudo invoke-rc.d isc-dhcp-server start

hhv status af serveren:

sudo invoke-rc.d isc-dhcp-server status

IPTABLES

Opsætning af routing:

For at aktivere routen, så pakker kan flyde mellem de to sider af routen skal routing aktivrres:

sudo nano /etc/sysctl.conf

Omkring linie 28 finde du denne linie:

#net.ipv4.ip_forward=1

Den ændres til:

net.ipv4.ip_forward=1 

One-liner: ~ sudo sed "s/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/" -i /etc/sysctl.conf ~

Opsætning af NAT:

Derefter følger opsætning af NAT:

sudo nano /etc/rc.local

Tilføjes følgende i slutningen af filen:

/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables --table nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo systemctl start rc-local.service

Tillykke! Du burde nu have fået liv i en NAT-router