AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Coronasmitte.dk

Om vi må holde åbent i vores lokale eller ej kommer blandt andet an på vurderinger af informationerne på https://coronasmitte.dk og på Sønderborg kommune.

Check af tiltag/tilladelser/forbud

Vores server checker løbende op mod de respektive side på coronasmitte.dk og Sønderborg kommune, og checker at diverse relevante tekster ikke er blevet ændret.

Vi har funder diverse citater på siderne som vedrører os, og noteret hvilken betydning det har for vore aktiviteter.

 • Rød baggrund betyder at teksten forbyder os at have fysiske aktiviteter.
 • Gul baggrund betyder at der er krav til afvikling af fysiske aktiviteter.
 • Gul baggrund betyder at der er undtagelser på kravene.
 • Grøn baggrund betyder at teksten tillader os at have fysiske aktiviteter. (Eventuelt med krav der skal overholdes)
 • Grå baggrund betyder at teksten er blevet ændret eller slettet og vi endnu ikke har vurderet hvad det betyder for os, eller at vi forventer at de bliver aktuelle igen på et senere tidspunkt.

Nedenfor kan du se hvilke sider, og faneblade vi henter data fra, og hvilke citater vi checker.

Samlet vurdering

Vi er nød til at aflyse fysiske aktiviteter.

 • Jævnfør de officielle restriktioner, skal vi holde lukket indtil 21. maj for fysiske aktiviteter.
 • Hold øje med alslug.dk. Tingene ændrer sig jo hurtigt i disse tider!
 • Vi vil bestræbe os i at være online på Jitsi i det samme tidspunkt som der normalt starter møder.

Se detaljerne her.

Grundlag for vurderingen

Bakkensbro – Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

  BAKC LUKKET
 
  Grundet de nye restriktioner er BAKC LUKKET
 
  17. december 2020
 

Delvis nedlukning af Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune

  Her kan du læse mere om, hvad den delvise nedlukning af Sønderborg Kommune betyder for vores service.
 
  26.04.2021
 
  Kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter er delvist genåbnet.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
(Vedrører ikke os)  
 
 ✓ For udendørs foreningsaktiviteter, idræt og legepladser m.v. gælder forsamlingsloft på 50 personer.
 

Genåbning af Danmark

 ✓ Forsamlingsforbud Indendørs forsamlingsforbud hæves til 10 personer Udendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
 ✓ Forsamlingsforbud Indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer Udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer
 
 ✓ Forsamlingsforbud Indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer Udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer
 
 ✓ Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
 
  Der åbnes for resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter.
 
  Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 

Sønderborg Kommune

  Der er igen åbent for flere kultur- og fritidsaktiviteter, herunder museer, kunsthaller og biblioteker samt spillesteder, teatre og biografer. Der er desuden åbent for fitnesscentre og for indendørs idræt for personer over 18 år i organiseret i regi.
 
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Lege- og badelande, spillehaller og kasinoer mv. er fortsat lukket for offentligheden.
 
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
 ✓ Indendørs forsamlingsforbud på maksimalt 25 personer.
 
 ✓ Udendørs forsamlingsforbud på maksimalt 75 personer.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Der gælder en generel afstandsanbefaling på 2 meter, når det er muligt og altid mindst 1 meter. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.
 
 ✓ Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer som fx bryllupper. Der må kun holdes åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter. Der må serveres alkohol i tiden fra kl. 22 til kl. 5, såfremt fornødne bevillinger foreligger. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet.
 

Forsamlinger og socialt samvær

 ✓ Indendørs forsamlingsforbud på maksimalt 25 personer.
 
 ✓ Udendørs forsamlingsforbud på maksimalt 75 personer.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 ✓ Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer som fx bryllupper. Der må kun holdes åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter. Der må serveres alkohol i tiden fra kl. 22 til kl. 5, såfremt fornødne bevillinger foreligger. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet.
 

Sport, fritid og kultur

  Der er igen åbent for flere kultur- og fritidsaktiviteter, herunder museer, kunsthaller og biblioteker samt spillesteder, teatre og biografer. Der er desuden åbent for fitnesscentre og for indendørs idræt for personer over 18 år i organiseret i regi.
 
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Lege- og badelande, spillehaller og kasinoer mv. er fortsat lukket for offentligheden.
 
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
  Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, foreningslokaler mv. Der gælder dog en undtagelse fra kravet om at holde disse lokaler lukkede for forenings- og idrætsaktiviteter i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden fremvisning af coronapas samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Desuden må lokalerne holdes åbne for idrætsaktiviteter i organiseret regi for personer på 70 år og derover med fremvisning af coronapas.
 
  Visse lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, kulturhuse, biografer, arkiver, aftenskoler (med enkelte undtagelser), Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler (med enkelte undtagelser).
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
  Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Der gælder dog en undtagelse fra kravet om at holde disse lokaler lukkede for forenings- og idrætsaktiviteter i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden fremvisning af coronapas samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Desuden må lokalerne holdes åbne for idrætsaktiviteter i organiseret regi for personer på 70 år og derover med fremvisning af coronapas.
(Vedrører ikke os)  
 ✓ Det er et krav, at aktiviteten foregår udendørs. Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter skal holde lukket. For at der kan være tale om et ”lokale”, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, for eksempel ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
  Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.
 

Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter

  Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, foreningslokaler mv. Der gælder dog en undtagelse fra kravet om at holde disse lokaler lukkede for forenings- og idrætsaktiviteter i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden fremvisning af coronapas samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Desuden må lokalerne holdes åbne for idrætsaktiviteter i organiseret regi for personer på 70 år og derover med fremvisning af coronapas.
 
  Visse lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, kulturhuse, biografer, arkiver, aftenskoler (med enkelte undtagelser), Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler (med enkelte undtagelser).
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
  Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsfaciliteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Der gælder dog en undtagelse fra kravet om at holde disse lokaler lukkede for forenings- og idrætsaktiviteter i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden fremvisning af coronapas samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Desuden må lokalerne holdes åbne for idrætsaktiviteter i organiseret regi for personer på 70 år og derover med fremvisning af coronapas.
(Vedrører ikke os)  
 ✓ Det er et krav, at aktiviteten foregår udendørs. Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter skal holde lukket. For at der kan være tale om et ”lokale”, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, for eksempel ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
  Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.
 

Arrangementer og forsamlinger

  Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Det er forbudt at afholde og deltage i udendørs begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Dette gælder for hele landet. Desuden gælder der en anbefaling om, at der maksimalt samles 10 personer i private hjem, og at man begrænser antallet af sine sociale kontakter til maksimalt 10 personer.
 
 ✓ Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer. Det gælder dog kun, hvis personerne befinder sig på samme sted samtidig.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
 ✓ Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig. Personer, der er tilstede som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af deres arbejde, for eksempel oplægsholdere, serveringspersonale mv., tæller ikke med i opgørelsen af de tilstedeværende personer.
 
 ✓ Udendørs foreningsaktiviteter, som fx generalforsamlinger, arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner kan afholdes med op til 50 personer til stede på samme sted samtidig.
 
 ✓ Det er et krav, at generalforsamlingen foregår udendørs. Lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter skal holde lukket. For at der kan være tale om et ”lokale”, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, fx ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.
 

Mundbind eller visir

  Personer på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir på følgende steder:
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  I lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.
 
  Det bemærkes, at nogle af disse lokaler skal holdes lukket for offentligheden.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Der gælder således ikke et generelt krav om at bære mundbind eller visir i alle lokaler, som offentligheden har adgang til.
 
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Herudover må personer, der ellers er omfattet kravet om at bære mundbind eller visir, fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan for eksempel være i følgende situationer:
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
  Nej, der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal for eksempel ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.
 
  Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme personen til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med for eksempel kunder.
 
  For at en butik for eksempel kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om både mundbind og visir.
 
  En undtagelse fra brug af mundbind indebærer således ikke i sig selv en undtagelse fra kravet om brug af visir.
 
  Hvis mundbind ikke kan bruges, skal visir bruges i stedet og omvendt.
 
  Kun hvis man hverken kan bruge mundbind eller visir er man (helt) undtaget fra kravet
 
  Hvis en kunde nægter at tage mundbind eller visir på uden grund og nægter at forlade lokalet, kan man kontakte politiet.
 
  Det bemærkes, at lokaler, hvor er udøves indendørs idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter for tiden ikke må holde åbent for adgang for offentligheden.
 
  Kunder, besøgende, deltagere og personale på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktivitet, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.
 
  Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke i følgende situationer:
 
  Når kunden, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 
Array
(
  [https://sonderborgkommune.dk/delvis-nedlukning] => Array
    (
      [] => Array
        (
          [26.04.2021] => 
        )

    )

)