AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Coronasmitte.dk

Om vi må holde åbent i vores lokale eller ej kommer blandt andet an på vurderinger af informationerne på https://coronasmitte.dk og på Sønderborg kommune.

Check af tiltag/tilladelser/forbud

Vores server checker løbende op mod de respektive side på coronasmitte.dk, og checker at diverse relevante tekster ikke er blevet ændret.

Vi har funder diverse citater på siderne som vedrører os, og noteret hvilken betydning det har for vore aktiviteter.

 • Rød baggrund betyder at teksten forbyder os at have fysiske aktiviteter.
 • Gul baggrund betyder at der er krav til afvikling af fysiske aktiviteter.
 • Gul baggrund betyder at der er undtagelser på kravene.
 • Grøn baggrund betyder at teksten tillader os at have fysiske aktiviteter. (Eventuelt med krav der skal overholdes)
 • Grå baggrund betyder at teksten er blevet ændret eller slettet og vi endnu ikke har vurderet hvad det betyder for os, eller at vi forventer at de bliver aktuelle igen på et senere tidspunkt.

Nedenfor kan du se hvilke sider, og faneblade vi henter data fra, og hvilke citater vi checker.

Samlet vurdering

Grundlag for vurderingen


Tekster som ikke er fundet på diverse sider:

Array
(
  [https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind] => Array
    (
      [] => Array
        (
          [Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger. Hav altid håndsprit og et mundbind med, så du kan tage det på, hvis det bliver nødvendigt. Vær desuden opmærksom på enkelte steder, hvor der er indført lovkrav om mundbind eller visir.] => 
        )

      [1. Hvornår skal du bruge mundbind?] => Array
        (
          [Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bruges mundbind i følgende situationer:] => 
          [Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer eller er nær kontakt og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.] => 
          [Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas.] => 
          [I venteværelset ved almen praksis, akutmodtagelser, akutklinikker, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer.] => 
          [Hvis du deltager i store og ukontrollerbar forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.] => 
          [Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde 2 meters afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind.] => 
          [Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde minimum 2 meters afstand] => 
          [Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde 2 meters afstand.] => 
          [I Danmark er der i øjeblikket krav om brug af mundbind eller visir får stående personer (12 år eller derover) i den kollektive trafik. Du kan finde flere oplysninger om lovkravet på hjemmesiden] => 
          [Husk at kommunerne udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt din kommune eller din lokale Borgerservice, for at høre mere om dette tilbud.] => 
        )

      [3. Hvilken type mundbind skal du bruge?] => Array
        (
          [Vælger du et engangsmundbind, skal du kigge efter, om det er af medicinsk eller kirurgisk kvalitet, dvs. det skal være CE-mærket. Et type I-mundbind, er tilstrækkeligt at benytte for alle borgere i det offentlige rum. Type II-mundbind og åndedrætsværn (FFP2, FFP3 m.v.) anbefales forbeholdt personale i sundheds- og ældresektoren.] => 
          [I følgende situationer anbefaler vi at du anvender et CE-mærket mundbind, fx et type I-engangsmundbind:] => 
          [Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde din selvisolation.] => 
          [Hvis du bruger mundbind, fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.] => 
          [Hvis du skal være sammen med en person i øget risiko.] => 
          [For information om forskellige typer af mundbind, se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.] => 
          [Ansigtsvisir kan være et alternativ til mundbind i særlige situationer for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtigt at andre kan se dit ansigt. Et visir slutter ikke lige så tæt om dit ansigt som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det beskytter dig og andre. Visiret bør dække og sidde tæt til ansigtet.] => 
        )

      [5. Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?] => Array
        (
          [Mundbind bør kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Børn under 12 år er undtaget fra at bruge mundbind.] => 
          [Mundbind eller visir kan også fjernes eller undlades, hvis der er en god grund til det, fx:] => 
          [Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke.] => 
          [Under samtale med personer, der skal mundaflæse.] => 
          [Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser fx ved KOL eller angst] => 
          [Hvis politiet skal foretage identifikation.] => 
          [Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.] => 
          [Hvis mundbindet giver betydelig ubehag fx vejrtrækningsgener, forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom.] => 
          [Fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.] => 
          [Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.] => 
          [Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der er ikke et krav om dokumentation. Vi anbefaler, at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang.] => 
          [Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.] => 
          [Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir. Læs mere om badges.] => 
        )

    )

  [https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad] => Array
    (
      [] => Array
        (
          [Det bedste, du kan gøre for at forebygge smitte, er at følge vores 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen] => 
          [Husk også at hjælpe børn med at overholde rådene.] => 
        )

      [3. Hold afstand] => Array
        (
          [Smitte gennem host, nys, råb, sang mv. kan ske ved spredning af dråber i de nære omgivelser. Ved at holde afstand og begrænse tæt og fysisk kontakt, kan man derfor undgå både dråbesmitte og kontaktsmitte.] => 
          [Hold derfor mindst 1 meters afstand til andre i det offentlige rum og gerne 2 meters afstand, når det er muligt.] => 
          [Hold mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smittespredning eller hvor der kan være særlige hensyn, som fx:] => 
          [Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos én selv eller den anden, fx hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, eller hvis man synes en anden person ser syg ud.] => 
          [Hvis du er sammen med en person i øget risiko og denne ikke er færdigvaccineret.] => 
          [Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, fysisk anstrengelse mv.] => 
          [Ved ophold i rum hvor der fx er dårlig ventilation] => 
          [Vi anbefaler også, at du begrænser fysisk kontakt til andre, fx håndtryk, kindkys og kram, også selvom du ikke har symptomer.] => 
          [Der kan gælde andre anbefalinger, hvis du er færdigvaccineret. Læs mere under afsnittet] => 
        )

      [4. Luft ud og skab gennemtræk] => Array
        (
          [Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs.] => 
          [Når en person fx hoster eller nyser vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning.] => 
          [Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at:] => 
          [Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk.] => 
          [Skabe gennemtræk i 5-10 min. 4-5 gange om dagen.] => 
          [Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.] => 
          [Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.] => 
        )

      [5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit] => Array
        (
          [God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.] => 
          [Håndvask og håndsprit virker lige godt. Dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Håndsprit virker nemlig kun ordentligt, når hænderne er tørre og ikke er synligt snavsede.] => 
          [Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne.] => 
        )

      [6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved] => Array
        (
          [Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.] => 
          [Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og evt. desinfektionsmiddel.] => 
        )

    )

)