AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Coronasmitte.dk

Om vi må holde åbent i vores lokale eller ej kommer blandt andet an på vurderinger af informationerne på https://coronasmitte.dk og på Sønderborg kommune.

Check af tiltag/tilladelser/forbud

Vores server checker løbende op mod de respektive side på coronasmitte.dk og Sønderborg kommune, og checker at diverse relevante tekster ikke er blevet ændret.

Vi har funder diverse citater på siderne som vedrører os, og noteret hvilken betydning det har for vore aktiviteter.

  • Rød baggrund betyder at teksten forbyder os at have fysiske aktiviteter.
  • Gul baggrund betyder at der er krav til afvikling af fysiske aktiviteter.
  • Gul baggrund betyder at der er undtagelser på kravene.
  • Grøn baggrund betyder at teksten tillader os at have fysiske aktiviteter. (Eventuelt med krav der skal overholdes)
  • Grå baggrund betyder at teksten er blevet ændret eller slettet og vi endnu ikke har vurderet hvad det betyder for os, eller at vi forventer at de bliver aktuelle igen på et senere tidspunkt.

Nedenfor kan du se hvilke sider, og faneblade vi henter data fra, og hvilke citater vi checker.

Samlet vurdering


?

Vi er nød til at aflyse fysiske aktiviteter.

  • Jævnfør de officielle restriktioner, holder vi lukket indtil 21. maj for fysiske aktiviteter.
  • Vi vil bestræbe os i at være online på Jitsi i det samme tidspunkt som der normalt starter møder.

Se detaljerne her.

Grundlag for vurderingen

Sønderborg Kommune

(Vedrører ikke os)  
  Der er lukket for indendørs idræts- forenings- og fritidsfaciliteter frem til og med 5. april 2021. Er du professionel idrætsudøver, må du dog godt træne indendørs i lokaler, der er lukket for offentligheden.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Der er lukket for indendørs idræts- forenings- og fritidsfaciliteter frem til og med 5. april 2021.
 

Tiltag for idræt, foreninger og fritid

 
  Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- eller fritidsaktiviteter, skal holde lukkede for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, som er lukkede for offentligheden.
 
  Lukningen gælder bl.a. lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
(Vedrører ikke os)  
 

Tiltag for kultur

  Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden.
 
  Det gælder bl.a. teatre, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
(Vedrører ikke os)  
 

Forsamlinger og socialt samvær

  Det sociale liv har været på en hård prøve siden epidemiens start. Det er fortsat anbefalingen, at du skal begrænse din sociale kontakt til at se så få, faste personer som muligt for at holde smittespredningen nede.
 

Tiltag for forsamlinger og sociale arrangementer

 
  Forsamlingsforbud på max fem personer, dog fortsat 10 personer, såfremt man er i hustand sammen, er hinandens nærmeste pårørende eller i visse situationer, hvor ens boligforhold tilsiger det.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Anbefaling om social kontakt med max fem personer, ud over sin husstand og arbejdsplads.
 
  Der er en generel afstandsanbefaling på to meter for alle. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.
 

Øvrige tiltag

 
  Når du har symptomer på COVID-19, skal du isolere dig, indtil du har fået en negativ test, så du ikke risikerer at smitte andre. Symptomerne minder om forkølelse og influenza, og du kan kontakte din læge for at blive henvist til en coronatest, eller bestille en på
 

Tiltag om mundbind og visir

(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner, herunder ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 

Øvrige tilta

  Krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder bl.a. arealkrav, krav om tilgængelighed af vand og sæbe eller håndsprit og krav om opsætning af informationsmateriale.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om bl.a. forebyggelse af smittespredning, sociale arrangementer mv.
 

Mundbind eller visir

 

Hvor gælder der et krav om at anvende mundbind eller visir?

 
  Personer på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir på følgende steder:
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  I lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.
 
  Det bemærkes, at disse lokaler skal holde lukket for offentligheden.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Der gælder således ikke et generelt krav om at bære mundbind eller visir i alle lokaler, som offentligheden har adgang til.
 

Hvilke generelle undtagelser gælder der til kravet om at bruge mundbind eller visir?

(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Herudover må personer, der ellers er omfattet kravet om at bære mundbind eller visir, fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan for eksempel være i følgende situationer:
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 

Gælder der et dokumentationskrav for personer, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om at bære mundbind eller visir?

  Nej, der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal for eksempel ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.
 
  Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme personen til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med for eksempel kunder.
 
  For at en butik for eksempel kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om både mundbind og visir.
 
  En undtagelse fra brug af mundbind indebærer således ikke i sig selv en undtagelse fra kravet om brug af visir.
 
  Hvis mundbind ikke kan bruges, skal visir bruges i stedet og omvendt.
 
  Kun hvis man hverken kan bruge mundbind eller visir er man (helt) undtaget fra kravet
 
  Hvis en kunde nægter at tage mundbind eller visir på uden grund og nægter at forlade lokalet, kan man kontakte politiet.
 

Hvilke regler gælder der om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der ud-øves indendørs kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter?

 
  Det bemærkes, at lokaler, hvor er udøves indendørs idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter for tiden ikke må holde åbent for adgang for offentligheden.
 
  Kunder, besøgende, deltagere og personale på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktivitet, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.
 
  Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke i følgende situationer:
 
  Når kunden, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 

Sport, fritid og kultur

(Vedrører ikke os)  
  Der er lukket for indendørs idræts- forenings- og fritidsfaciliteter frem til og med 5. april 2021. Er du professionel idrætsudøver, må du dog godt træne indendørs i lokaler, der er lukket for offentligheden.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 

Tiltag for idræt, foreninger og fritid

  Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- eller fritidsaktiviteter, skal holde lukkede for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, som er lukkede for offentligheden.
 
  Lukningen gælder bl.a. lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
(Vedrører ikke os)  
 

Tiltag for kultur

  Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden.
 
  Det gælder bl.a. teatre, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
(Vedrører ikke os)  
 

Er det lovligt for indendørs idræts-, forenings- og fritidsfaciliteter at holde åbent?

  Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, skal holde deres lokaler lukket for offentligheden.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 

Må spejdere og andre foreninger afholde indendørs- og udendørsaktiviteter for deres medlemmer?

  Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 

Er det lovligt for en netcafé, en keramikcafé o.l. at holde åbent?

  Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.
 

Idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter

 

Er det lovligt for indendørs idræts-, forenings- og fritidsfaciliteter at holde åbent?

 
  Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, skal holde deres lokaler lukket for offentligheden.
 

Må spejdere og andre foreninger afholde indendørs- og udendørsaktiviteter for deres medlemmer?

 
  Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.
 

Er det lovligt for en netcafé, en keramikcafé o.l. at holde åbent?

 
  Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.
 

Arrangementer og forsamlinger

 
  Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer til stede på samme sted samtidig. Der gælder dog særlige regler for Bornholms Regionskommune, Christiansø og Frederiksø, hvor det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.
 

Genåbning af Danmark

(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 ? Fase 4: Genåbning fra 21. maj
 
   21. maj
 

Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

 
  Der åbnes for resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter.
 
  Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 

Delvis nedlukning af Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune

 
  Her kan du læse mere om, hvad den delvise nedlukning af Sønderborg Kommune betyder for vores service.
 
  06.04.2021
 
  Kulturinstitutioner som svømmehaller, idrætshaller, og biblioteker er lukket.
(Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)   (Vedrører ikke os)  
 

Bakkensbro – Avnbøl-Ullerup Landsbylaug

  BAKC LUKKET
 
  Grundet de nye restriktioner er BAKC LUKKET