AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AlsLUG

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i AlsLUG

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 1. september 2022 kl 19:00.

i vores lokale

Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter (Den gamle skole)
Bakkensbro 6
Ullerup
6400 Sønderborg

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hælde senest 2 uger før generalforsamlingen. (§4 stk. 9)

Hele bestyrelsen og vores revisor modtager genvalg.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. (§4 stk. 8 i vedtægterne)

Man skal have været medlem i medlem i mindst 3 måneder, for at have stemmeret. (§4 stk 4)

De komplette vedtægter kan findes her.
https://www.alslug.dk/om/vedtaegter.md

Referat for Alslug generalforsamling d. 2022.09.01 kl 19:00

Tilstede var a, b, c og d

1) Valg af ordstyrer.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse af regnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

6) Valg af revisor

7) Eventuelt.

Underskrifter: