AlsLUG.dk

Alssund Linux Brugergruppe

Kalender
Medlemskab
Projketer
Door-PI
Bootserver
Vores netværk
Vores lokale
TTN Sønderborg
TTN - beacons
Om AlsLUG
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
Bakkensbro infoskærme
🍪 🖉

Lidt om vores forskellige projekter

Door-PI

En Raspberry-PI som skal styre adgangen til vores lokale, og vise diverse statistik på vores aktiviteter.

Bootserver

De fleste installationer vi hjælper med, foretages via netboot via PXE. Her kan du læse lidt om hvordan den er sat op.

Vores netværk

Vi har efterhånden fået bygget et syørre netværk op.

Vores lokale

Sådan har vi indrettes om i vores lokale.