AlsLUG.dk

Alssund Linux Brugergruppe

Kalender
Medlemskab
Projketer
Door-PI
Bootserver
Vores netværk
Vores lokale
TTN Sønderborg
TTN - beacons
Om AlsLUG
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
Bakkensbro infoskærme
🍪 🖉

Opsætning af netboot-server

Basis maskine

Vores nye server er en "tilfældig" doneret pc som har god plads til en masse harddisks. Den er blevet installeret med en standard 18.04 ubuntu-server. Eller rettere via et ubuntu-mini image serveret fra vores gamle boot-server, hvorpå resten manuelt bliver lagt ovenpå.

Netplan: Opsætning af dit network-layout

Vi har vores net LAN kørende på 192.168.201.1/24, hvor vores gamle router kører på 192.168.201.1 og vores gamle netboot-server kører indtil videre på 192.168.201.4.

Da vi har en del udstyr som sidder på nettet med fast IP vil vi bruge de samme LAN-opsætninger på vores nye setup.

På grund af tidligere problemer med dns-opslag via husets router, benytter vi 4.2.2.2, som er en af level3.net's offentlige dns-servere, som default dns-resolver.

Det kunne for så vidt lige så godt være 8.8.8.8 fra google eller 1.1.1.1 fra cloudflare.com.

DHCP-server

sudo apt-get install isc-dhcp-server
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 
ddns-update-style none;
option domain-name "lokale.alslug.dk";
option domain-name-servers 127.0.1.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;
subnet 192.168.201.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.201.2 192.168.201.254;
    option routers 192.168.201.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.201.255;
    option domain-name-servers 4.2.2.2;

    filename "pxelinux.0";
    next-server 192.168.201.4;
}
sudo invoke-rc.d isc-dhcp-server status

IPTABLES

Opsætning af routing:

sudo nano /etc/sysctl.conf
Omkring linie 28 finde du denne linie:
#net.ipv4.ip_forward=1 
Den ændres til:
net.ipv4.ip_forward=1 
sudo sed "s/#net\.ipv4\.ip_forward=1/net\.ipv4\.ip_forward=1/" -i /etc/sysctl.conf

Opsætning af NAT:

sudo nano /etc/rc.local
Tilføjes følgende i slutningen af filen:
/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables --table nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo systemctl start rc-local.service

Tillykke! Du burde nu have fået liv i en NAT-router