AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Torsdag 13. maj 2021 kl 19:00 Ekstraordinær generalforsamling

Efter meddelelsen om vores kasserers død, indkaldes derfor i henhold til vedtægternes §5 stk 8 og §4, til ekstraordinær generalforsamling i AlsLUG, for at der kan vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har fundet en kandidat til kasserer-posten.

Per Larsen, som har været aktiv i en del år, har sagt ja til at kandidere til posten.

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 13. maj 2021 kl 19:00.

På pga corona-restriktionerne udendørs ( husk den varme jakke! ) på:

Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter
Ullerup Skole
Bakkensbro 6, Ullerup
6400 Sønderborg

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent.
2) Formandens fremlægning af situationen.
3) Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem.
4) Eventuelt.

Man skal have været medlem i medlem i mindst 3 måneder, for at have stemmeret. (§4 stk 4)

Vedtægterne kan findes her.